xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med covid-19 igen vil stige til efteråret/vinteren, som vi har set de seneste år. Derfor anbefaler vi til efteråret igen vaccination mod covid-19. Vaccination skal beskytte personer, som er i risiko for et alvorligt forløb mod covid-19. På denne side kan du læse mere om efterårets vaccinationsprogram mod covid-19, herunder hvem som vil blive anbefalet vaccination.

Fra den 1. oktober 2023 vil det igen være muligt, at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen forventer, at covid-19 smitten vil stige i løbet af efteråret og vinteren i 2023/24, ligesom vi har set i de tidligere år.

Effekten af vaccination aftager over tid, og nye varianter af coronavirus kan gøre, at beskyttelsen mod sygdom efter vaccination bliver lavere. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer på 65 år og derover samt yngre personer i risiko for et alvorligt forløb med covid-19 bliver vaccineret i efteråret, så de er beskyttet mod alvorlig sygdom.

De samme risikogrupper anbefales influenzavaccination og de to vacciner kan gives samtidig.

For at forebygge, at covid-19 og andre smitsomme sygdomme spredes, er det generelt vigtigt at du følger Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd.

Se de gode råd: Forebyg at blive smittet med covid-19 og influenza 

Spørgsmål og svar om vaccination

1. Hvem kan blive vaccineret mod covid-19?

Følgende personer kan blive vaccineret fra den 1. oktober:

  • Personer der er fyldt 65 år eller derover
  • Personer under 65 år som har en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19

 

Hvis du tilhører én af de grupper, anbefaler vi også, at du bliver vaccineret mod influenza. Du kan få begge vacciner samtidig.

Inden vaccinationsprogrammet sættes i gang, vil Sundhedsstyrelsen melde ud, hvilke målgrupper under 65 år der anbefales vaccination mod covid-19 og influenza.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for yderligere vaccination før efterårets vaccinationsprogram starter. Det gælder også for størstedelen af personer i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

For ganske få kan det dog stadig være relevant at blive vaccineret før vaccinationsprogrammet mod covid-19 starter den 1. oktober 2023:

  • Hvis du ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at du bliver vaccineret.
  • I helt særlige situationer vil det også stadig være muligt at få en vaccination mod covid-19 før den 1. oktober 2023 , hvis din læge vurderer, at det er relevant for dig. Dette gælder for eksempel personer, som har fået organ- eller knoglemarvstransplantation.

 

Læs mere om hvem der kan blive vaccineret uden for sæsonvaccinationsprogrammet mod covid-19:

Boostervaccination uden for sæsonvaccinationsprogrammet mod covid-19

 

2. Hvilke typer covid-19-vacciner bliver brugt i Danmark?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat brug af de velkendte mRNA-vacciner, som vi har god erfaring med, og som yder effektiv beskyttelse mod alvorlig sygdom i de valgte målgrupper for vaccination. Vaccinerne har en god og velkendt sikkerhedsprofil. Alle covid-19 vacciner, der bruges i Danmark, er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

De mRNA-vacciner, som vi har brugt i Danmark siden vi begyndte at vaccinere mod covid-19, bygger alle på samme mRNA-teknologi, og har de samme indholdsstoffer.

3. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

De mest almindelige bivirkninger ved covid-19 vaccination er milde og kortvarende.

Bivirkninger kan være træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse der, hvor du er blevet stukket.

Risikoen for alvorlige bivirkninger er meget lille og på niveau med andre vaccinationer. I meget sjældne tilfælde kan der ses allergiske reaktioner, hjertehindebetændelse (perikarditis) eller hjertemuskelbetændelse (myokarditis).

Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen om indberettede bivirkninger ved covid-19 vaccinerne

Hvis man har mistanke om langvarige bivirkninger efter covid-19 vaccination, kan det være en god ide at tale med en læge om det. Hvis man oplever at have fået alvorlige eller langvarige bivirkninger efter covid-19 vaccination er der mulighed for at søge om erstatning.

Du kan læse mere hos Patienterstatningen om erstatning efter covid-19 vaccination

4. Hvordan bliver jeg vaccineret?

Vaccinationsindsatsen fra efterårssæsonen 2022/23 er afrundet, men fra den 1. oktober vil der igen være muligt at blive vaccineret mod covid-19. Regionerne er, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og andre sundhedsfaglige myndigheder, aktuelt ved at planlægge, hvordan udrulningen af efterårets vaccinationsindsats skal forløbe.

De praktiske forhold omkring udrulningen vil derfor blive meldt ud på et senere tidspunkt. Det er planlagt, at alle borgere på 65 år og derover vil modtage en invitation til vaccination via Digital Post eller via et fysisk brev med information om, hvor og hvordan de kan blive vaccineret.

Hvis du er fyldt 18 år, og ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19, kan du kontakte din region eller tale med din læge, hvis du ønsker at blive vaccineret. Din region kan oplyse dig, hvor du kan blive vaccineret.

Du kan læse mere på din regions hjemmeside.

5. Skal jeg vaccineres igen?

Hvis du er i målgruppe vil det fra den 1. oktober 2023 igen være muligt at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen forventer, at covid-19 smitten vil stige i løbet af efteråret og vinteren i 2023/24, ligesom vi har set de sidste år. Desuden ved vi, at effekten af vaccination falder med tiden. Derfor har Sundhedsstyrelsen besluttet, at personer på 65 år og derover samt yngre personer i risiko for et alvorligt forløb med covid-19 vil blive tilbudt covid-19 vaccination fra den 1. oktober 2023.

6. Anbefaler I stadig, at man bliver vaccineret mod covid-19, hvis man endnu ikke er vaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at du bliver vaccineret, hvis du er 18 år eller ældre og ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19.

Risikoen for et alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor er det særligt vigtigt at blive vaccineret, hvis du er ældre.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb med covid-19, og vaccination beskytter kun i begrænset omfang mod at smitte andre med de varianter, der findes nu. Derfor anbefaler vi ikke længere, at børn mellem 5 og 17 år bliver vaccineret som et generelt tilbud. Børn og unge, der er i øget risiko på grund af sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det.

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret, også selvom du tidligere har været smittet. På den måde passer du bedst på dig selv.

7. Skal jeg vaccineres, hvis jeg er gravid?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at du bliver vaccineret, hvis du er gravid og ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19.

Vaccination vil nemlig være med til at beskytte både dig som gravid, men også dit barn i maven. Hvis du er gravid og skal vaccineres for første gang, anbefaler vi vaccination fra 1. trimester.

Læs mere om covid-19 vaccination til gravide

9. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke vaccination til sundheds- og plejepersonale igen?

I efterårssæsonen 2022/23 anbefalede Sundhedsstyrelsen, ud fra et forsigtighedsprincip, at sundheds- og plejepersonale blev vaccineret mod covid-19.

Det var et midlertidigt tilbud, som blev indført for at aflaste sundhedsvæsenet og forebygge alvorlig sygdom hos sårbare personer.

Den smitteforebyggende effekt ved vaccination har begrænset klinisk betydning, og Sundhedsstyrelsen har for efterårssæsonen 2023/24 vurderet derfor, at vaccination af sundhedspersonale kun kortvarigt og i mindre grad forhindrer smitte til risikogrupper. Derfor anbefales vaccination af sundhedspersonale ikke længere som en del af det generelle vaccinationsprogram.

10. Kan jeg selv købe en booster-vaccine mod covid-19?

Fra 15. november 2022 har det været muligt at tilkøbe booster-vaccination, hvis man ikke er omfattet af et aktuelt vaccinationsprogram. 

Læs mere på coronasmitte.dk/vaccination

Vaccination af børn mod covid-19

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten.

 

Derfor har det fra den 1. juli 2022 ikke længere været muligt for børn og unge under 18 år at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 ikke længere muligt at få 2. stik. 

 

Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination efter en individuel vurdering af en læge.

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse.

2. Er det nødvendigt at blive vaccineret, hvis jeg tidligere har haft covid-19?

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret, også selvom du tidligere har været smittet og tidligere er vaccineret. På den måde passer du bedst på dig selv.

Har du eller har du haft covid-19, bør du vente én måned, før du bliver vaccineret.

Opdateret 09 JUN 2023