xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Spørgsmål og svar om effekt, sikkerhed og bivirkninger

Hvis dit barn skal vaccineres mod COVID-19, kan der opstå lette bivirkninger, ligesom ved andre vacciner. I FAQ’en har vi blandt andet samlet svar på, hvilke bivirkninger, dit barn kan opleve og hvor godt vaccinen beskytter dit barn mod COVID-19. Du kan også læse mere om, i hvilke tilfælde dit barn ikke kan blive vaccineret mod COVID-19. 

Effekt, sikkerhed og bivirkninger

1. Hvorfor anbefaler I, at 12-15-årige bliver vaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn på 12 år og derover bliver vaccineret mod COVID-19. Det er der flere årsager til:

 • Når flere er vaccineret, kan vi bedre stå imod smitten og nye varianter. 
 • Lige nu har vi en mere smitsom variant af coronavirus i Danmark. Ved også at vaccinere de 12-15 årige, får vi bedre kontrol med epidemien og kan forhindre smitte, når vi går ind i efteråret 
 • Vaccinerede børn er med til at stoppe smittekæder, og dermed er de med til at passe på vores ældre og sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinen
 • Den øgede immunitet i befolkningen giver både børn og voksne en mere normal hverdag uden test og smitteopsporing
 • Vaccinen beskytter effektivt børn mod at blive syge af COVID-19. Børn bliver dog sjældent alvorligt syge

Læs mere om, hvorfor Sundhedsstyrelsens anbefaler vaccination af 12-15 årige i notatet Vedrørende vaccination af børn på 12-15 år samt i notatet Opdatering vedr. erfaringer med COVID-19 af 12-15 årige: 

Vedrørende vaccination af børn på 12-15 år

Opdatering vedr. erfaringer med COVID-19 vaccination af 12-15 årige

2. Hvad baserer I jeres anbefaling på?

Vaccinerne mod COVID-19, der tilbydes i det danske vaccinationsprogram, er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til børn ned til 12 år. Sundhedsstyrelsens anbefaling om vaccination til de 12-15 årige tager udgangspunkt i en faglig gennemgang af data. Sundhedsstyrelsen har blandt andet foretaget en faglig vurdering af dokumentationen om vaccinernes effekt og sikkerhed blandt børn samt en vurdering af vaccinens forebyggelsespotentiale i forhold til COVID-19-sygdom både hos det enkelte barn, men også for befolkningen som helhed. 

Er du interesseret i at læse mere om den viden og dokumentation Sundhedsstyrelsen baserer sin vurdering på, kan du:

Læs mere om: 

Anbefaling af vaccination

Dokumentation vedr. effekt

Dokumentation vedr. sikkerhed og bivirkninger

Årsag til vaccination, flokimmunitet 

3. Hvor godt beskytter vaccinen mit barn? 

Dit barn er godt beskyttet mod COVID-19 efter vaccination. Ligesom hos voksne er effekten af vaccinerne 94-95 %. Dit barn skal vaccineres to gange for at få den fulde beskyttelse. 

4. Er det sikkert for mit barn at blive vaccineret? 

Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og fra Moderna er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til alle over 12 år. Godkendelsen af vaccinerne til børn sker på baggrund af godkendelsesstudier, der viser, at vaccinen effektivt forebygger COVID-19 og er sikker for børn på 12 år og derover. I Danmark tilbydes personer under 18 år vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

USA og Israel vaccinerer børn i alderen 12-15 år og flere europæiske lande tilbyder ligeledes vaccination til børn fra 12 år.

Sundhedsstyrelsen har foretaget en grundig faglig gennemgang og anbefaler på den baggrund vaccination til børn i alderen 12-15 år. Til den faglige gennemgang er der taget udgangspunkt i EMAs vurderinger af vaccinen fra Pfizer-BioNTech og fra Moderna, godkendelsesstudierne og erfaringer fra andre lande. 

Sikkerheden og effekten af de vacciner, der er taget i brug mod COVID-19, vil fremadrettet blive fulgt meget nøje af Lægemiddelstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur. Det er almindelig procedure at overvåge bivirkninger ved medicin og vacciner, efter de er godkendt. Hvis der registreres mulige bivirkninger, vil det blive undersøgt med det samme.

Hvis du vil vide mere om indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinerne mod COVID-19, kan du læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccinen 

5. Er der bivirkninger ved vaccinen?

Milde, almindelige bivirkninger

Det er generelt for alle vacciner, at de har bivirkninger, det gælder både for børn og voksne. Normalt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, som er naturlige tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

De fleste bivirkninger, der er observeret hos børn, er rødme ved indstiksstedet, feber, træthed, kvalme, diare og hovedpine. Milde bivirkninger er almindelige og varer typisk et par dage.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Har barnet en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, bør du gøre den, der vaccinerer barnet, opmærksom på dette før vaccinationen. I forbindelse med vaccination mod COVID-19 vil der altid være en sundhedsperson til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

I godkendelsesstudierne for vaccination af børn er der ikke set nogen bekymrende bivirkninger. Risikoen for langsigtede bivirkninger er generelt meget lav, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre, også til børn.

Vi har ikke datagrundlaget for at vurdere eventuelle langsigtede bivirkninger ved vaccination af 12-15 årige, da det vil kræve, at man følger de vaccinerede børn over lang tid. Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til, hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de kan give. Det er almindelig procedure og faktisk noget man gør med al medicin. Hvis der ved overvågningen registreres et muligt bivirkningssignal, vil der hurtigt blive igangsat en undersøgelse for at vurdere, om signalet kan skyldes vaccinen.

 

6. Hvad ved vi om hjertebetændelse hos børn?

Der er blevet rapporteret et lille antal tilfælde af hjertebetændelse (myocarditis) og hjertehindebetændelse (pericarditis), der hovedsageligt er blevet observeret blandt yngre mænd under 30 år, der har modtaget vaccinen fra Pfizer-BioNTech eller Moderna. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har konkluderet, at der er en mulig sammenhæng mellem meget sjældne tilfælde af hjertebetændelse og hjertehindebetændelse. Hjertebetændelse og hjertehindebetændelse kan lyde alvorligt, men oftest forsvinder tilstandene af sig selv. I de tilfælde, hvor sygdommene skal behandles, er der gode behandlingsmuligheder, som sjældent giver langvarige mén. Det er derfor Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene ved mRNA-vaccinerne fortsat opvejer de mulige risici.

7. I hvilke tilfælde kan mit barn ikke blive vaccineret? 

Langt de fleste børn kan tåle at blive vaccineret. Det gælder også, selvom dit barn fx har allergi over for fødevarer eller pollen, har svækket immunforsvar eller ikke kan tåle stærke piller. 

Der vil være få børn, som ikke kan tåle vaccinen, fx børn som har kendt sikker allergi mod vaccinen.

I nogle situationer bør dit barn vente med at blive vaccineret til senere. Det gælder, hvis dit barn:

 • er akut syg med feber over 38˚. Dit barn kan godt blive vaccineret, hvis han/hun blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Men overvej altid om det kan være COVID-19
 • har COVID-19, eller I mistænker, at dit barn har COVID-19.
 • har haft COVID-19 inden for én måned før vaccination
 • er blevet testet pga. mistanke om COVID-19, eller fordi han/hun er nær kontakt til en smittet
 • skal opereres op til en uge før eller efter vaccinationen
   

8. Kan mit barn blive vaccineret, hvis det har haft COVID-19?

Dit barn kan ikke blive vaccineret, imens det har COVID-19, men det kan godt blive vaccineret, hvis det har haft COVID-19.

Vi anbefaler, at dit barn venter med at blive vaccineret til én måned efter overstået sygdom. 

9. Kan mit barn blive vaccineret, mens det venter på testsvar?

Hvis dit barn venter på at blive testet ved mistanke om COVID-19, eller hvis dit barn er nær kontakt, anbefaler vi, at barnet udskyder vaccinationen, indtil I har fået svar på testen.

10. Kan alle børn blive vaccineret?

Børn under 12 år vil ikke blive tilbudt vaccination, da vaccination ikke er godkendt til dem.

I helt særlige tilfælde, f.eks. ved meget alvorlige sygdomme, kan et barn under 12 år dog godt blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering.

Hvis dit barn har høj feber (mindst 38 grader) eller har en akut alvorlig infektion som f.eks. lungebetændelse, skal vaccination udskydes.

Hvis barnet får blodfortyndende medicin, kan der opstå blødning eller blå mærker efter indsprøjtning af vaccinen i musklen, men sædvanligvis kan barnet godt blive vaccineret. Hvis barnet har for få blodplader eller har en sygdom som hæmofili, der under andre omstændigheder gør, at indsprøjtninger i musklerne frarådes, kan barnet sædvanligvis ikke blive vaccineret, medmindre de potentielle fordele tydeligt opvejer risikoen ved vaccination.  Er du i tvivl, anbefaler vi, at du spørger barnets læge.

Børn med immundefekt eller børn som får immunsupprimerende behandling (f.eks. højdosis prednisolon eller biologisk behandling) kan normalt godt blive vaccineret. Effekten af vaccination kan dog være nedsat.

Hvis barnet har kendt svær allergisk straks-reaktion (anafylaksi) over for et eller flere af indholdsstofferne i vaccinerne, skal det ikke vaccineres. Du bør tale med barnets læge før vaccination, hvis barnet tidligere har oplevet svær allergisk straks-reaktion efter en anden vaccination.

11. Mit barn er både inviteret til vaccination mod HPV og COVID-19. Er det sikkert for mit barn at blive vaccineret med begge vacciner? 

Når dit barn fylder 12 år, bliver det inviteret til vaccination mod COVID-19. Det er også, når dit barn fylder 12 år, at det som en del af børnevaccinationsprogrammet bliver tilbudt vaccination mod HPV. Derfor modtager du besked om begge vaccinationer næsten samtidig.

Vi anbefaler, at dit barn bliver vaccineret mod både COVID-19 og HPV, når det fylder 12 år. Det er ikke farligt for dit barn at blive vaccineret med begge vacciner på samme dag eller tæt på hinanden. Der behøver således ikke være tidsmæssig afstand mellem tidspunktet for dit barns vaccinationer mod HPV og COVID-19.
 
Opdateret 16 SEP 2021