Engelsk

Temadag om nye regler om magtanvendelse

Gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.

Temadagen skal bidrage til understøttelse af kendskabet til og implementeringen af de ændrede magtanvendelsesregler, herunder understøtte forebyggelse af magtanvendelse. 

På temadagen vil der blandt andet være oplæg om de konkrete lovændringer og om, hvilken betydning disse har i forhold til værdighedsbegrebet. Derudover vil der blive gennemgået konkrete arbejdsmetoder, der relaterer sig til magtanvendelsesreglerne. Dagen vil desuden indeholde gruppearbejde, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere lovændringer og metoder ud fra konkrete cases.

Tilmelding

Tilmelding til temadagen foregår hos Socialstyrelsen