Engelsk

En værdig død

På temadagen kan du få ny viden og inspiration om, hvordan du kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid.

Tilmelding

Temadagen afholdes i Roskilde d. 27 maj fra kl. 9-15.

Om temadagen

Alle har ret til en værdig sidste tid, men hvad forstår vi ved en værdig død? På temadagen kan du få ny viden og inspiration om, hvordan du kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid. Du vil møde og blive inspireret af forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan videreudvikle en værdig pleje af døende og løfte kvaliteten i dette arbejde. Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området.

På temadagen arbejder vi med

  • At turde tale om døden rettidigt
  • Livet er først er slut, når man er død. Hvordan støtter vi i den sidste tid?
  • Faglig viden om den sidste tid og dødsprocessen

Det får du ud af temadagen

Du går hjem fra temadagen med nye perspektiver på:

  • Hvad kendetegner ’en værdig død’?
  • Hvordan højner vi kvaliteten og værdigheden i omsorgen for døende?
  • Inspiration og input til, hvad du sammen med dine kollegaer konkret kan fokusere på, for at understøtte jeres arbejde med værdig død.

Temadagen ruster dig til at formulere spørgsmål til din egen praksis om værdig død, og du opnår viden og bedre kompetencer til at arbejde med værdighed i plejen af døende.

Fagligt indhold

Du vil på temadagen opleve et godt samspil mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag.

Temadagen er for dig, der...

Temadagen er for medarbejdere i ældreplejen. Du er fx SOSU-assistent, SOSU-hjælper, sygeplejerske, terapeut, eller diætist.

Afholdes også