xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Webinar om forebyggelse af urininkontinens

Sundhedsstyrelsen og KL’s Center for Forebyggelse i Praksis afholder et webinar om forebyggelse af urininkontinens tirsdag den 14. december 2021 kl. 13.00-15.30.

Målgruppe

Ledere, planlæggere og fagpersoner i kommunale sundheds- og træningscentre, på ældreområdet, herunder de forebyggende medarbejdere samt øvrige nøglemedarbejdere, der arbejder med urininkontinensområdet.

Formål

Formålet med webinaret er, at de deltagende kommuner deler erfaringer og får inspiration til at organisere og understøtte, at urininkontinens forebygges, opspores og begrænses.

Indhold

  • Et fagligt oplæg, der sætter fokus på årsager og tegn på urininkontinens, på hvad der kan forebygges og hvordan, og hvornår der er behov for nærmere udredning
  • Oplæg fra en kommune, der har gode erfaringer med at arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og træning til ældre med urininkontinens. Oplægget vil også komme ind på de sociale konsekvenser af urininkontinens, herunder betydningen for livskvalitet, stigma og ensomhed
  • Erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner om, hvordan de arbejder med at forebygge urininkontinens og overvejelser om, hvordan indsatsen kan styrkes.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig og læse mere om webinaret her