xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Temadag om forebyggelse af urininkontinens i København

Sundhedsstyrelsen og KL’s Center for Forebyggelse i Praksis afholder temadag om forebyggelse af urininkontinens mandag den 29. november 2021 kl. 13.00-15.30.

Temadagen bliver holdt med fysisk fremmøde fra klokken 13.00-15.45 med mulighed for en sandwich fra kl. 12:30 i København.

Målgruppe

Ledere, planlæggere og fagpersoner i kommunale sundheds- og træningscentre, på ældreområdet, herunder de forebyggende medarbejdere samt øvrige nøglemedarbejdere, der arbejder med urininkontinensområdet.

Formål

Formålet med temaeftermiddagen er, at de deltagende kommuner deler erfaringer og får inspiration til at organisere og understøtte, at urininkontinens forebygges, opspores og begrænses.

Indhold

  • Et fagligt oplæg, der sætter fokus på årsager og tegn på urininkontinens, på hvad der kan forebygges og hvordan, og hvornår der er behov for nærmere udredning
  • Oplæg fra en kommune, der har gode erfaringer med at arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og træning til ældre med urininkontinens. Oplægget vil også komme ind på de sociale konsekvenser af urininkontinens, herunder betydningen for livskvalitet, stigma og ensomhed
  • Erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner om, hvordan de arbejder med at forebygge urininkontinens og overvejelser om, hvordan indsatsen kan styrkes.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig og læse mere om temaeftermiddagen her.

Det er gratis at deltage, da temadagen er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Der er plads til 30 deltagere på temadagen, og pladser tildeles efter ’først til mølle’. Endeligt program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.