xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Kom med til webinar, hvor kommuner, borgere og Sundhedsstyrelsen ser på, hvor langt vi er kommet med at tilbyde rehabiliteringsforløb på ældreområdet og mulige veje fremad.

 
Se webinar via eksternt link: 

https://getvisualtv.net/stream/?sundhedsstyrelsen-78lsv0ros1

Som et resultat af lovgivning om rehabiliteringsforløb på ældreområdet fra 2015 er kommunerne nu forpligtet til at tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere. Forløbet skal forbedre borgernes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp.

På webinaret gør kommuner, borgere og Sundhedsstyrelsen status over, hvor vi er på området i dag, og hvad udfordringerne er. 

”Kommunerne er kommet rigtigt langt med at implementere lovgivningen om rehabiliteringsforløb, men vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber indsatsen an. Derfor glæder vi os til at gøre status, dele nogle erfaringer på området, og sammen drøfte, hvad vi bør have fokus på fremadrettet ift. rehabilitering på ældreområdet,” siger Enhedschef i Ældre og Demens, Mads Biering la Cour.

Program for webinar

  • Velkommen til webinar v. fuldmægtig Louise Hansen, Sundhedsstyrelsen
  • Videohistorie om Roskilde Kommunes erfaringer
  • Præsentation af resultater fra evalueringen af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre v. Rambøll
  • Videohistorie om Høje Taastrup Kommunes erfaringer
  • Borgerens udbytte af rehabilitering v. Tine Rostgaard 
  • Videohistorie om borgernes oplevelse med rehabiliteringsforløb
  • Opsamling på webinaret og tak for i dag v. moderator

Det kan du høre på webinaret

På webinaret kan du blandt andet høre et oplæg fra Tine Rostgaard, der er professor ved Roskilde Universitet og Stockholm Universitet. Hun deler ny viden om borgerens udbytte af rehabilitering.

Sundhedsstyrelsen offentliggør samtidig med webinaret en evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. I løbet af webinaret fortæller nogle af de deltagende kommuner om deres indsatser, ligesom borgere fra projektet er inviteret til at dele deres oplevelser med rehabiliteringsforløbene, og hvad det har betydet for deres hverdag.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll, som på webinaret vil præsentere hovedresultaterne, herunder hvad rehabiliteringsforløb har betydet for borgernes trivsel, funktionsevne og behov for hjemmepleje, samt kommunernes erfaringer og hvad andre kan lære af dem ift. styrke rehabiliteringsindsatsen.

Udgivelser

Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Rehabilitering giver større trivsel hos de svageste ældre

 

Om webinaret

Webinaret streames her på siden onsdag d. 25. november kl. 12.30-14.00. 

Præsentationer fra webinaret vil efterfølgende være tilgængelige her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.