xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Spot type 2-diabetes – temadag om tidlig opsporing

Sundhedsstyrelsen inviterer til temadag om informationsindsatsen Godt spottet!, der handler om tidlig opsporing af type 2-diabetes.

Informationsindsatsen er udviklet med afsæt i initiativ 2 i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan. Målet med den er at opspore flere borgere der har, eller er i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes. Og den er rettet mod medarbejdere, der er i kontakt med borgere i distrikts – og socialpsykiatrien samt i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

Indsatsen skal være med til at opspore flere med type 2-diabetes og samtidig få bragt antallet af senkomplikationer og tidlig død ned, for på den måde bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Formålet med temadagen

Temadagens formål er at bidrage til at udbrede kendskabet til informationsindsatsen, herunder risikofaktorer og symptomer ved type 2-diabetes. Samtidig vil temadagen give inspiration til ledere og medarbejdere til, hvordan kampagnens budskaber og materialer bliver omsat til den daglige praksis.

Temadagen vil indeholde:

 • Fagligt oplæg med afsæt i det udarbejdede materiale om risikofaktorer og symptomer ved type 2-diabetes, samt fælles drøftelse af, hvilke borgere er i høj risiko for at udvikle eller have type 2-diabetes, og hvordan vi bedst kan styrke opsporingen v/ oplægsholder følger
 • Præsentation af informationsindsatsen og værktøjskassen - inkl. et hands-on redskabsbord, hvor deltagerne kan komme tættere på materialerne v/ Primetime A/S
 • Oplæg og gruppedrøftelser, der skal give inspiration til, hvordan kampagnens budskaber bedst muligt kan blive et led i den lokale praksis v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL
 • Tilbud til de deltagende kommuner om rådgivning i den enkelte kommune i forløbet efter temadagene v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL

Målgruppe

Informationsindsatsen og dermed temadagene er målrettet ledere og medarbejdere i kontakt med borgere i høj risiko for at have type 2-diabetes i:

 • Distriktspsykiatrien
 • Socialpsykiatrien
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejen

Opdelt på faggrupper henvender temadagene sig til følgende:

 • Socialpædagoger
 • SOSU-hjælpere og -assistenter
 • Socialrådgivere
 • Sygeplejersker i socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien
 • Hjemmesygeplejersker
 • Øvrige medarbejdere i socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien

Tilmeldning

Tilmelding sker via KL Conference manager

Tilmelding

Der er plads til 50 deltagere på temadagen.

Yderligere information og det endelige program og tilsendes ca. 14 dage før afholdelse arrangementet.