Engelsk

Vurdering og visitation af selvmordstruede - Rådgivning til sundhedspersonale

22 MAJ 2007

Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 “Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”. Forslaget til handlingsplan gav blandt andet følgende anbefalinger:

• Personer, som er selvmordstruede, bør vurderes hurtigt og korrekt med den nødvendige faglige ekspertise.

• Hjælp til selvmordstruede bør etableres efter et støttende og ledsagende princip, således at den pågældende ikke slippes, før anden støtte er iværksat.