[Forrige dokument] [Næste dokument] [Forsiden]
"Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme"

Kapitel 12. Genital herpes simplex virus (HSV)-infektion

12.1 Ætiologi, epidemiologi

Herpes genitalis er forårsaget af herpes simplex virus (HSV).

HSV kan klassificeres som type 1 og type 2. Begge HSV-typer kan manifestere sig som genital herpes, type 1 er dog hyppigere årsag til herpes labialis (forkølelsessår). HSV overføres ved seksuel eller anden fysisk kontakt. Orogenital kontakt med en partner med type 1 herpes labialis kan være årsag til herpes genitalis.

Symptomgivende genital HSV-infektion forekommer hos 2-5% af den voksne befolkning.

12.2 Symptomer

Inkubationstiden for HSV-infektioner er 4-7 dage. Kun hos et mindretal er primærinfektionen symptomgivende. Hovedparten går direkte over i den latente fase, hvor virus er hvilende i ganglierne og med mellemrum giver anledning til recidiverende herpes genitalis. Det primære udbrud har ubehandlet en varighed på 1-3 uger, og symptomerne er ofte almensymptomer, regional glandelsvulst samt svie og smerte i udbrudsstedet, efterfulgt af vesikler og senere sår der heler op uden ardannelse. Recidiverende udbrud er som oftest mildere og af kortere varighed (ca. en uge) end det primære udbrud. Genital HSV-infektion kan overføres såvel fra personer med symptomatisk virusudskillelse som fra personer med asymptomatisk virusudskillelse. Ved primært udbrud i graviditeten er der risiko for HSV-infektion hos fostret. Neonatal herpes er dog en sjælden infektion, der typisk er associeret med smitte af moderen sent i graviditeten. Recidiverende herpes genitalis frembyder ingen fare for smitte af fostret under graviditet. Hos gravide med tidligere konstateret HSV-infektion eller med serumantistoffer mod HSV er det således ikke indiceret at foretage kontrolpodninger gennem graviditeten.

Risikoen for neonatal herpes er stor hos børn født af kvinder med primært udbrud. Hos børn født af kvinder med recidivudbrud er risikoen for smitte derimod meget lille, idet barnet er passivt beskyttet af moderens antistoffer. Genital herpes med erosioner på fødselstidspunktet bør dog som hovedregel medføre sectio.

12.3 Behandling

Mange tilfælde af recidiverende herpes genitalis er så lette, at systemisk behandling ikke er indiceret. Behandlingsindikation er således det primære udbrud samt svære og/eller hyppige recidivudbrud.

Herpes genitalis er en livslang infektion, hvor en kurativ behandling ikke er mulig. Derimod afkorter systemisk antiviral behandling med såvel aciclovir, famciclovir som valaciclovir såvel primært som recidivudbrud, samt supprimerer recidivudbrud ved kontinuerlig behandling. Lokal antiviral behandling har derimod ikke overbevisende effekt ved herpes genitalis.

12.3.1 Primært udbrud

  • Aciclovir 250 mg oralt 5 gange dagligt i 5 dage,
  • eller
  • Famciclovir 250 mg oralt 3 gange dagligt i 5 dage,
  • eller
  • Valaciclovir 500 mg oralt 2 gange dagligt i 5 dage.

12.3.2 Recidivudbrud

Aciclovir- og valaciclovirbehandling som ved primært udbrud. Famciclovir 125 mg oralt 2 gange dagligt i 5 dage.

Suppressionsbehandling kan administreres på følgende måde:

  • Aciclovir 800 mg dagligt fordelt på 2-4 doser, dosisreduktion til 400 mg dagligt kan forsøges,
  • eller
  • Famciclovir 250 mg oralt 2 gange dagligt,
  • eller
  • Valaciclovir 500 mg oralt 2 gange dagligt, dosisreduktion til 500 mg dagligt kan forsøges.

12.3.3 Behandlingsstrategi

Udbrudsbehandling (såvel primært som ved recidiv) bør initieres så tidligt som muligt i forløbet.

Suppressionsbehandling bør afhænge af såvel sværhedsgraden af de enkelte udbrud som af udbrudshyppighed (mindst 6-8 udbrud årligt).

Suppressionsbehandling kan fortsætte i år, men pause efter 1-2 år må tilrådes med efterfølgende vurdering af behovet for fortsat behandling.

12.3.4 Behandling af gravide

Erfaring savnes.

Sundhedsstyrelsen. Version 1.0. Juni 1999
Denne publikation findes på adressen http://www.sst.dk
© Sundhedsstyrelsen 1999Billede: Link tilbage til indholdsfortegnelsen

[Forrige dokument] [Næste dokument] [Top]