[Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] [Bestil] 

[Linie]

Færre selvmordsforsøg og selvmord. Perspektiver for indsatsen.Resumé:

Rapporten gengiver indlæg fra en konference i september 1999 om forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Konferencen tog udgangspunkt i "Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark", august 1998. Rapporten præsenterer og drøfter handlingsplanen og dens opfølgning og giver eksempler på lokale planer og strategiovervejelser om forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Desuden refererer rapporten den faglige dialog fra fem workshops, der satte fokus på nogle af handlingsplanens problemstillinger.

Indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen uden billeder og grafikHele publikationen i ASCII-textformat

Udgiver:
Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord
c/o Sundhedsstyrelsen
Amaliegade 13
1012 København K
33 91 16 01
kni@sst.dk

[Linie]

[Indholdsfortegnelse] [Top] [Bestil] 

Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord Version 1 den 1. december 1999
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk/publ/publ1999/selvmord/default.htm
Copyright (c) Sundhedsministeriet, Socialministeriet