Sundhedsstyrelsens logo

[Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] 

[Linie]

Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark


Resumé:

Sundhedstyrelsen har i samarbejde med et tværfagligt udvalg udarbejdet en handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. Handlingsplanen er baseret på en statusbeskrivelse over selvmordsadfærd og årsager, forebyggelses- og behandlingstiltag i Danmark samt anbefalinger inden for temaerne: specifik forebyggelse, forebyggelse af særlige risikofaktorer og risikogrupper, generel forebyggelse, uddannelse, data-indsamling og forskning. Endvidere stilles der forslag til, hvorledes handlingsplanens anbefalinger kan implementeres på centralt såvel som amtsligt og kommunalt niveau.

Handlingsplanens omslag

 

Indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen uden billeder og grafik

Summary in English
 

Gå til bilagsdel
Hele publikationen i ASCII-tekstformat

Udgiver:
Sundhedsstyrelsen
Amaliegade 13
Postboks 2020
1012 København K
33 91 16 01 / 33 93 16 36
sst@sst.dk

[Linie]

[Indholdsfortegnelse] [Top] 

Sundhedsstyrelsen Version 1. udgave d. 24. august 1998
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk
Copyright (c) Sundhedsstyrelsen